قالب وبلاگ

مشاور دبیرستان شاهد امام خامنه اي
 
چت باکس


تقویم اجرایی مشاوران مدارس متوسطه

 

مهر ماه

 

بهمن

ردیف

شرح فعالیت

ردیف

شرح فعالیت

1

آشنا نمودن دانش آموزان با شرح وظایف مشاوره

1

بررسی نقاط قوت وضعف براساس نتایج امتحانات نوبت اول

الف-حضور در مراسم آغازین

2

راهنمایی  دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات جبرانی اسفند ماه

ب-تهیه بروشور وارائه به دانش آموزان واولیا

3

تشکیل جلسه گروهی با دانش آموزان در زمینه انتخاب رشته

ج- استفاده از فیلم معرفی شغل مشاوره

4

بازدید دانش آموزان سال اول از هنرستانهای فنی وکارودانش

2

تعیین واعلام برنامه هفتگی

 

اسفند

3

شرکت فعال در شورای دبیران

ردیف

شرح فعالیت

4

تشکیل پرونده های الکترونیکی  وبررسی پرونده های سنوات قبل

1

ارائه اطلاعات به دانش آموزان پایه سوم در زمینه ادامه تحصیل دوره پیش دانشگاهی وکاردانی وآموزش عالی

5

مطالعه بخشنامه و آئین نامه آموزشی وپرورشی

2

برنامه ریزی واجرای برنامه های هفته مشاغل

6

اجرای برنامه های هفته بهداشت وروان طبق دستور العمل

 

فروردین

7

آماده سازی صندوق مکاتبه با مشاور وارائه راحلهای استفاده از آن

ردیف

شرح فعالیت

8

ارسال و درخواست پرونده های دانش آموزان انتقالی

1

تشکیل جلسه با اعضای شورای مدرسه درمورد  اجرای برنامه های هفته مشاغل

 

آبان

2

تشکیل جلسه با اولیا جهت ارائه خدمات مشاوره ای

ردیف

شرح فعالیت

 

اردیبهشت

1

شناسایی دانش آموزان به خدمات مشاوره ای وارجاع آنها

ردیف

شرح فعالیت

2

شرکت در جلسه عمومی انجمن اولیا

1

اجرای برنامه های هفته مشاغل

3

انجام آزمون استعداد وتجزیه وتحلیل نتایج آن

2

پیگیری تقاضای تغییر رشته دانش آموزان وراهنمایی آنان

4

آشنایی دانش آموزان و اولیا در خصوص هدایت تحصیلی

3

کمک به دانش آموزان وآماده کردن اولیا  برای امتحانات نوبت دوم

5

ارائه اطلاعات لازم در زمینه تحصیلی وشغلی در استان

4

ارسال گزارش از ظرفیت شاخه ها ورشته ها به اداره متبوع

6

اجراو تصحیح ونمره گذاری رغبت سنج تحصیلی وشغلی وثبت آن در نمونه برگ شماره 5

 

خرداد

 

آذر

ردیف

شرح فعالیت

ردیف

شرح فعالیت

1

تکمیل فرم آماری سالانه مشکلات روانی- اجتماعی وارسال  به هسته مشاوره اداره متبوع

1

شناسایی مشکلات روانی –اجتماعی واجرای برنامه ها (کارگاه آموزشی برای اولیا ودانش آموزان

2

ارسال گزارش مکاتباب  صندوق ارتباط با مشاور

2

کمک به دانش آموزان وآماده کردن اولیا  برای امتحانات نوبت اول

3

تیر

3

راهنمای دانش آموزان در زمینه ثبت نام کنکور سراسری ودانشگاه آزاد

ردیف

شرح فعالیت

4

راهنمای دانش آموزان دزمینه تغییر رشته

1

راهنمایی وارائه اطلاعات به دانش آموزان سال سوم جهت ادامه تحصیل ویا تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی

5

تکمیل نمونه برگ شماره 3و4

2

بررسی وتایید فرم هدایت تحصیلی برای تمام دانش آموزان سال اول وارائه خدمات مشاوره برای انتخاب رشته براساس اولویت های مکتسبه

6

تکمیل کردن نمونه برگ شماره2 نظر خواهی دبیران

3

راهنما یی دانش آموزان سال اول که رشته مورد نظر را کسب نکرده اند جهت تعیین رشته مجدد وسال دوم برای تغییر رشته

 

دی

 

شهریور

ردیف

شرح فعالیت

ردیف

شرح فعالیت

1

شرکت فعال در شورای دبیران

1

پیگیری وصدور وتایید هدایت تحصیلی دانش آموزان که شهریور قبول شده ورشته مورد نظر را کسب نموده اند

2

دعوت از صاحب نظران در زمینه آموزش بهداشت وروان

2

پیگیری دانش آموزان متقاضی تعیین رشته مجدد،  تغییر رشته

3

جمع آوری نمونه برگ شماره 3و4 وثبت آن در نمونه برگ شماره 5

3

برنامه ریزی برای فعالیت های سال آینده

4

ارائه نمونه برگ شماره5 به معاون اجرایی

 

[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:18 ] [ حمید ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مشاور دبيرستان شاهد امام خامنه اي هستم ومطالب بیشتر در رابطه با تحصیل ومطالب مشاوره دانش آموزان می باشد
امکانات وب

{